0917 690 278
Hỗ trợ Online
Mr.Ngọc Tý (GĐ Kỹ thuật)

0917 690 278

Ms. Thủy (Giám đốc)

0909 607 633

Thông tin liên hệ
ĐT: 0917 690 278
Email: ngocty0972@gmail.com và ngocty@trungtincnc.com
: ngocty0972@gmail.com
: kinhdoanh@trungtincnc.com

CÔNG TY

Máy cắt dây 600x900

Máy cắt dây 500x600

Máy phay khuôn Makino 400x600

Máy phay khuôn Makino 500x1000

Máy phay khuôn CNC 450x900

Máy phay OKK

Sản phẩm thương mại
Sản phẩm gia công
Video clips
tin tức sự kiện

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ CNC

Chọn công nghệ tĩnh hay rung cho máy ép gạch không nung?

Khắc phục sự cố máy ép gạch không ép được gạch thành hình

Kiến thức cơ bản vận hành máy CNC

sản phẩm nổi bật

Khuôn gạch Block

MSP: KB-90x190x390

Khuôn gạch 6 lỗ

MSP: KH-15V-6L-75x145x190

Khuôn gạch 4 lỗ

MSP: KH-16V-4L-80x80x180

Khuôn gạch không nung 2 lỗ

MSP: KH-15V-2L-60x105

Sản phẩm thương mại
Sản phẩm gia công